E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


2020 de Sağlık Sigortalarında Dünya´nın Neresindeyiz?
  12.05.2020


Dünya’da sigortacılık kavramına benzer uygulamalar tarihte ilk olarak yaklaşık M.Ö.3000’lerde Babil Devleti’nde rastlanmıştır. Babil’li tüccarların mal bedellerini korumak için geliştirdikleri güvence sistemi sigortacılığın başlangıcı olarak kabul edilir. 


Babilliler, Yunanlılar, Romalılar derken günümüz sigortacılığına benzer uygulamalar İtalya’da başlamıştır. Denizcilik sigortaları en eski branştır ve 13.-14. yüzyılda CENOVA’da uygulanmaya başlamıştır. Bu uygulamalar İtalya’dan İspanya’ya yayılmıştır.

Modern sigortacılığa 17. yüzyılda İngiltere’de rastlanmıştır. 1710 yılında Londra’da kurulan “ The Sun Insurance Office Ltd.” dünyadaki en eski sigorta şirketi kabul edilir. Amerika’da ilk şirket 1735 yılında kurulmuştur.

Ülkemizde ilk kez 1872’de Sun, Northern ve NorthBritish adlı üç İngiliz şirketi sigortacılık faaliyetine başlamıştır. 1899 yılına gelindiğinde on bir sigorta şirketi ülkemizde acentelik çalışması yapmaya başlamıştır. Faaliyet gösteren bu şirketler; Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde özellikle de İstanbul’da faaliyet gösteren şirketler merkezlerinden aldıkları talimatlara göre hareket ediyorlar, poliçelerini İngilizce ve Fransızca olarak düzenliyorlardı. Hasar sırasında ortaya çıkacak ihtilaf halinde yetkili mahkeme olarak; Londra mahkemeleri veya merkezlerin bulunduğu yerin mahkemelerini gösteriyorlar, diledikleri zaman poliçeyi fesih ediyorlar ve mukavelelerini teminattan mahrum bırakıyorlardı. Kapitülasyonların etkisi ile pek çok sigorta şirketi kolay yoldan para kazanmış ve Sigorta Ahlakı bozulmuştur.

1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi kurulmuştur. 1924 yılından itibaren tüm poliçeler Türkçe olup, Türkiye İş Bankası’nın iştiraki olan Anadolu Sigorta’nın kuruluşu 1925’dir.

Sağlık Sigortaları işe 1980’li yılları sonlarında o zamanki adı Halk Sigorta olan Sigorta Şirketimizle başlamış. Daha sonra bu sigorta  portföyü Halk Yaşam Sigorta’ya devredilmiştir. İşte bu yıllarda Şirketler öncelikle yurtdışındaki sağlık poliçelerini inceleyerek ülkemizde başlangıçta Kurumsal Grup Sağlık Sigortalarını ve daha sonrada Bireysel Sağlık Sigortalarını üretmeye ve satmaya başlamışlardır.

Türk Sağlık Sigortacılığının yapısı incelendiğinde; yapının çekirdek kısmında sigorta-reasürans şirketleri ve aracı kuruluşların (acenteler) bulunduğu görülmektedir. Sağlık Sigortası şirketleri ve acenteleri sistemin esas yapı taşlarıdır. Ayrıca Sigorta Brokerleri,şirketlerin içinde organize olan Sağlık Sigortası danışmanları, müşteri temsilcileri de kişisel ve bankalar aracılığıyla sağlık sigortaları üretip satmaktadır.

2001 krizinde 35 Sigorta Şirketi sağlık sigortası branşında hizmet verirken 2010 yılına gelindiğinde 24 şirket bu branşta hizmet vermekteydi,son 5 yılda devreye giren Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının devreye girmesi ile aynı zamanda Hayat-Emeklilik şirketlerine verilen Sağlık Sigortası Satış yetkisi ile   2020 ye ulaştığımızda  37 Şirket Sağlık Sigorta poliçesi üretip satıyor.

Kriz dönemlerinde azalıp artmakla birlikte ülkemizde ortalama her yıl 1.100.000 kişi Özel Sağlık Sigortası(ÖSS) yaptırmakta ve yenilemektedir.2015’ten itibaren devreye giren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası(TSS) poliçe sahibi kişi  sayısı ise 1.450.000 sigortalıdır. Yaklaşık 2.550.000 Sağlık Sigortalıdan alınan prim ise 7,7 Milyar civarındadır.

2019 yılı itibariyle ülkemizde yapılan sağlık sigortasının ödediği toplam tazminat oranı genel sağlık harcamaları bazında %11 iken cepten karşılanan tutar %21,2’dir. Kalan miktar ise SGK tarafından karşılanmaktadır.

Sigorta Şirketlerinin hasar-prim oranları %77 civarında, teknik karları ise ( genel giderler düşüldükten sonra) % 4 dolayındadır. Tüm Sağlık Sigortası ürünlerinin toplam ödenen prim miktarı kriz dönemlerinde değişmekle birlikte 1.5 milyar $ civarındadır.

Son yıllarda Özel Sağlık sigortalarında özellikle sadece yatarak tedaviyi içeren poliçeler ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası  daha çok rağbet görmektedir.

Dünya’da ise Afrika ve Güney Amerika’da yeteri kadar Sağlık hizmeti de verilemediğinden güçlü Sağlık sigorta şirketleri bulunmamaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya gelişmiş sigorta şirketleri sayısı, üstün tedavi teknikleri ile nüfuslarının %90’lık bölümüne sağlık sigortası hizmetlerini tamamlayıcı poliçeler yada Almanya ve Hollanda örneğinde olduğu gibi kazancı yüksek olanların sahip olduğu Standard dışı extra hizmetlere ( diş tedavileri, gözlük, bazı estetik tedavi ve ameliyatlar) sağlık sigorta poliçeleri ile sahip olabilmektedirler.

Avrupa’daki %90’lık bu dev sigortalı oranına rağmen kriz dönemlerinde gerek kurumsal gerekse bireysel sağlık sigortalarında Avrupa Birliği ülkelerinde de ciddi düşüşler görülmekte ayrıca sigorta şirketleri hasar-prim oranlarını düşürmek için özellikle Hindistan başta olmak üzere birçok Asya ülkesine ve Güney Afrika Cumhuriyet’ine Sağlık Turizmi amaçlı ameliyat hastaları göndermekte böylelikle buralardaki düşük sağlık hizmeti fiyatlarını değerlendirme sistemine de girmişlerdir.

ABD’de ise yüksek fiyatlı sağlık harcamaları nedeniyle nüfusun %80’i sigortalı olup, özel sağlık sigortası olmayan 45 milyon kişi çeşitli sosyal güvenlik kurumları çatısı içinde limitli hizmetlerden faydalandırılmaya çalışılmaktadır.Özellikle Korona Virüs Pandemisinin yaşattığı büyük olumsuzluklar neticesinde ABD’nin Sağlık Sigortacılığında geleceği dair alacağı kararlar merak konusu.

Türkiye’de her geçen gün, sağlık hizmet teknolojisinin ve tüm hastane hizmetlerinin iyileştirilmesi sayesinde sağlık sektörü ciddi bir ilerleme kaydetmiş ancak sağlık sigortası yaptırma bilincinin ve refleksinin tam olarak oturtulamaması, yaşanan ekonomik krizler ve SGK’nın geçici sağlık çözümleri nedeniyle son yıllarda sağlık sigortalı sayısını arttıramamıştır.

Bunlarla birlikte Türkiye’de sigorta acentesi eğitim ve çalışmalarının ciddi bir standarda bağlanması, asistans hizmetleri veren şirketlerle ortak olarak yapılan ve sağlık sigortası poliçelerinin hizmetlerinin zenginleştirilmesi, aile hekimliği ve önleyici hizmetler, tamamlayıcı sağlık sigortaları, reklam ve tanıtım, vergi avantajları, zengin ürün seçenekleri ile sağlık sigortalı sayısı ve hizmetleri hızla Dünya standartlarına yaklaşmaktadır. Tüm bunlarla birlikte Corona Virüs tedavisindeki Sağlık kurumlarındaki, bir çok Dünya ülkesine  oranla gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve bu dönemdeki bilinçlenmenin yeni sağlık sigortalı sayısının ciddi anlamda artışına destek olacağı kesindir.Bu dönemde sigorta şirketlerinin COVİD 19 tedavisini jest ödeme olarak teminat altına alması da gelecekteki sağlık sigortacılığının Türkiye’deki başarısı için önemli bir adımdır.

Dünya’da bugün ABD’de 700.000 , Japonya’da 1.100.000 , İngiltere’de 107.000 , Belçika’da 25.000 sigorta acentesi bulunurken bu sayı ülkemizde yaklaşık 17.000’dir. Giderek globalleşen Dünya’da klasik satış kanalı, bağımsız ve profesyonel acentelerin devlet ve sigorta şirketlerinin desteğini alarak çoğalması,doğru eğitim ve motivasyon, acentelerin internet üzerinden sigorta satışını öğrenerek başarıyla gerçekleştirmesi ve call-center satışlarının artması gibi maliyet düşürme teknikleri  kullanılarak teknik ve mali karların artması acentelerle birlikte sigortalı sayısının artmasını da olumlu etkileyecektir.

Ülkemizde sağlık sigortaları şu anda Avrupa Birliği, OECD, ABD Prim oranlarının yaklaşık 5 katı altında olmasına rağmen, geçmişten aldığımız dersler ve yeni kuşakların daha bilinçli olmasıyla birlikte Dünya’da artan yaş ortalaması ve hasar-prim oranlarının ortalamalarının Dünya’daki sigorta şirketlerine olumsuz etkileri ile birlikte önümüzdeki yıllarda bu ülkelerle aramızdaki yüksek prim farklılıklarını kapatacaktır.

Türkiye’de tüm sigorta pastası içinde %11’lik paya sahip olan özel sağlık sigortası portföyü de böylelikle artmış olacaktır. Yaşadığımız üzücü Pandemi dönemi sonrasında Sağlık Sigortacığına yönelik gerçekleştirilebilecek çok başarılı çalışmalar olabileceği kesindir.

Yeri gelmişken yaşadığımız dönemin etkisiyle önümüzdeki günlerde çok sayıda hastane dizisi yapılacak gibi görünüyor,bu dönemde  kahramanı bir sağlık sigortası acentesi olacak ve her macerasında zor durumdaki bir sağlık sigortalısına destek verecek,onun yanında olabilecek  olan bir sigortacıya anlatacak bir televizyon dizisinin, sağlık sigorta şirketlerinin sponsorluğunda hem izleyiciyi hem de primleri yukarı çekebileceği fikrine ne dersiniz?

Sağlıklı ve mutlu kalmanız dileğiyle,

Ali Civan

SİGORTA AKADEMİ

  
  

Kaynak :
Hit : 146


2020 de Sağlık Sigortalarında Dünya´nın Neresindeyiz?
Küresel sigorta sektörünü COVİD 19 nasıl etkileyecek?
Sigortanın da devi: Amerika Birleşik Devletleri
Benzinli mi dizel mi?
Araç sahipleri dikkat! O ücreti vermeyin
Araç kiralamada 12.3 milyar liralık pazar
Hayat dışında ilk yarı yılda teknik kâr 535 milyon lira
Takipteki alacaklar yüzde 26 arttı
Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
En az kazanan meslek grubu hangisi çıktı?
Patent başvurusunda yabancılar Türkleri geçti
Trafik sigortasındaki zarara çözüm aranıyor
Onlar için park etmek gerçekten sorun
Kavga etme uzun yaşa!
2100 Yılında 11 Milyar Olacağız
Dünyanın en değerli şirketi unvanını kaybetti
İflas ertelemeye rekor başvuru
Otomotiv sektörü için Maliye´den sürpriz çalışma
Depresyona karşı baharat
İşte Türkiye´nin ´kart´ gerçekleri
Yüzük parmağı kadınların kariyerini belirliyor
´Mutluluk yerde para bulmaktır´
Benzin satışı azaldı, motorin satışı arttı
Guardian´ın 2050´deki Türkiye öngörüsü!
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Sektörel
www.newsfromturkey.tv www.sigortanet.tv www.turksektorel.net
www.travelassisturkey.com www.sigortaegitim.com  
www.medasist.com    
  Medasist International Business  
  Travel Assistance    
  Business Life    
  Education    

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005