E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Gündemdeki Sigortacılık ürünü, Sağlık Sigortacılığının Temel Kavramları ve Pazarlama Aşamasındaki Destekleri
  28.05.2020


Yaşadığımız üzücü Pandemi dönemi sonrası gerek Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gerekse tüm Sağlık Sigortası ürünlerinde olumlu yönde gelişmeler yaşanacağı kesin görünüyor. 


Önümüzdeki hareketli Sağlık Sigortacılığı döneminde Pazarlama ve Satış aşamalarında fayda sağlaması amacıyla Sağlık Sigortacılığının Türkiye’deki uygulamaları hakkında bilgi vermek ve Sağlık sigortasının temel kavramlarını biraz daha pratik ve uygulanabilir halleriyle bir daha gözden geçirmek istedik; 

Sağlık sigortacılığı sistemi, Devletin koyduğu genel şartlar ile sigorta şirketlerinin koyduğu özel şartlar kuralları ve koşulları ile yürütülmektedir. Sistemin daha kesin ve sağlıklı yürümesi için belirli ilkelere de ihtiyaç vardır.

Sistem itibariyle sağlık sigortalı adayının sigortanın başlangıcından önce var olduğu sigortalı adayı tarafından belirtilen ya da özel durumlar ışığında daha sonra belirlenen sağlık risklerinin kapsam dışında bırakılma haline “muafiyet” denmektedir.

“Sürprim (ekprim)” ise sigorta şirketinin sağlık sigorta poliçesinin ilk düzenlenme veya yenilenme aşamasında sigorta şirketinin sağlık sigortalı adayından ek yani daha fazla prim istemesidir. Sürprim çeşitleri ise, sağlık riskleri nedeniyle sigortalıdan alınabilecek “risk sürprimi”, ayakta tedavi ya da yatarak tedavi kullanım oranlarının yüksekliği nedeniyle alınabilecek “kullanım sürprimi” ve sigortalının yaşının yüksekliği nedeniyle taşıyabileceği risk nedeniyle alınabilecek “yaş sürprimi”dir.

Muafiyet ve Sürprim uygulamalarında sigortalı, acente ve sigorta şirketine düşen görevler farklıdır. Öncelikle sağlık sigortalı adayı ilk poliçesi ya da yenilemesinde, Sağlık Bildirim Formu’nun neden istendiğini iyice anlamalı, kendisine sigorta şirketinin sormuş olduğu soruları dikkatle inceleyerek, tüm iyi niyetiyle, bilgisi dahilinde sigorta acentesinin doldurduğu bu belgeyi imzalamalıdır.

Tüm sağlık sigortalılık dönemi içindeki en önemli belgenin Sağlık Bildirim Formu olduğu ve bu form ile ilgili tüm bilgilerin, detaylı bir şekilde sağlık sigorta acentesi ya da sağlık sigorta danışmanı tarafından sigortalıya açıklanmasının önemi, sağlık sigortalının iyi bilmesi gereken ilk kurallardan biridir.

Sigorta acentesi, risk kabul şartlarını iyi bilmeli ve eğer bir rahatsızlık belirtilmiş ise, sigortalı adayını bekleyen muafiyet hakkında detaylı olmasa da bilgi verebilmeli, varsa konu ile ilgili raporları sigortalı ya da sağlık kurumlarından tedarik ederek sigorta şirketine ulaştırmalıdır. Sigorta acentesi ya da danışmanı tarafından rahatsızlıklarla ilgili sigortalı adayı ile sağlık sigorta şirketinin doktoru ya da risk kabul servisi arasında sürekli bağlantı kurularak ne fazla, ne de gereksiz muafiyet alınmaması için çalışmalar yapılması önemlidir. Muafiyetler, muafiyet protokolü ile net bir şekilde belirlenerek ilgili protokole yazılmalı, sigortalı adayına detaylı bilgi verilerek protokol imzalatılmalıdır.

Muafiyet ve Sürprim alım kararları, bir sigorta şirketinden diğerine farklılıklar göstermektedir. Muafiyet alım kararı, sigorta şirketlerinin ülkemizde genelde aynı olmakla birlikte, her sigorta şirketinin sağlık sigortası risk kabul kriterleri dosyasında belirtilen kurallar ışığında küçük farlılıklar göstermektedir.

Sürprim uygulamaları ise ülkemizde şirketler arasında daha sübjektif uygulamalara sahiptir. Genelde tüm şirketler, kullanım ve yaş nedeniyle sürprim yapsalar da özellikle bir sağlık sigorta şirketinin risk sürprimi uygulamaması sağlık sigortalıların sektöre bakışı ve güven açısından faydalı bir gelişme olarak gözlenmektedir.

Önemli kullanım oranlarına ulaşılabilecek sağlık sorunlarında sigortalıdan hiç risk sürprimi alınmaması da, diğer sağlık sigortalıların her zaman sağlık sigortasının kullanım oranının yüksek olması nedeniyle primlerin düşme ihtimalini azalttığından bir neden-sonuç ilişkisi ile birlikte tartışılabilecek bir konudur.

Sürprimin yanında ise az kullanım ile sağlık sigorta şirketi ve ürün bağımlılığını arttırmaya yönelik, hasarsızlık, aile, kampanya, ödül, sadakat indirimi gibi birçok indirim de sigortalıyı poliçe yaptırmaya özendirmesi açısından uygulanmaktadır.

‘’Yenileme (tecdit)”, sağlık sigorta poliçesinin geçmiş yıla ait indirim, sürprim, muafiyet ve sigortalıdan sağlık durumunda meydana gelen değişiklikler ışığında, gelecek yılın priminin ve ödeme şeklinin belirtilerek sağlık sigorta poliçesinin 1 yıl daha sürmesi yani sağlık sigorta poliçesinin 1 yıl daha uzatılması için yapılan anlaşmadır. Yenileme aşamasında, sigortalı satın aldığı poliçe teminatlarını, hizmetlerini, sigorta şirketi ve acentesini tekrar değerlendirme imkanı bulur. Tüm bunlarla  birlikte asıl olan, sağlık sigortasında kazanılan çok sayıda hak nedeniyle işin en başında sigorta şirketini ve acenteyi en doğru şekilde seçerek istikrarlı bir şekilde aynı sigorta şirketinden sağlık sigortalılığına devam etmektir.

Yenilemenin en geç poliçe bitim gününe kadar tüm işlemlerinin yetişmesi için 10-15 gün önceden yapılması gereklidir. Sağlık sigorta şirketi, yenilemede yeni poliçe için ek prim uygulayabilir, ek tetkik ve doktor raporları isteyebilir, teminatlarda belirli durumlarda kısıtlamaya gidebilse de genelde yenilemede sağlık sigortalısına yeni bir muafiyet uygulanması çok nadir görülen bir durumdur. Tabii, sigorta şirketi, rahatsızlığın risk durumuna göre ilk yıl poliçesinde yapabileceği gibi muafiyeti yenilemede de sürprime çevirebilir. Bunun dışında gerekli tıbbi şartlar kendiliğinden ortadan kalkmadıkça ya da ilgili tedavi yapılmadıkça yenilemede belki de tekrar protokole gerek kalmadan muafiyet devam edecektir. Sağlık sigorta sözleşmesinin yenilenmesinin Türk Ticaret Kanununun 1.290. ve Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 6’ıncı maddesindeki beyan yükümlülüğüne uyularak yapılması şarttır.

“Yenileme garantisi”, sağlık sigorta poliçesinin sürekli olarak yenilemesi için sigorta şirketi tarafından verilen bir hakkı ya da imtiyazı ifade etmektedir. Ancak, sadece yenileme garantisi tek başına tam olarak bir anlam ifade etmemekte, eğer yenileme garantisinin önüne şartsız ibaresi ya da belirtilen muafiyet ve maksimum sürprim tutarı belirtildiği takdirde yenileme garantisi güvencesi net bir anlam kazanmaktadır ancak ülkemizdeki uygulamalarda sigorta şirketleri ‘’şartsız’’ ibaresini çok fazla kullanmamaktadırlar.

Türkiye’de sağlık sigortası satan sigorta şirketlerinin yenileme kriterleri genelde sigortalının ciddi bir sağlık riski ya da sorunu bulunup bulunmamasına, hasar/prim oranına ve sigortalılık yılına göre verilse de yenileme garantisinin içeriği ile yenileme garantisini kazanabilmek için bu kriterlerin sayısal oranları şirketten şirkete değişmektedir.

 Bu anlamda bir sigorta şirketi, yenileme garantisi verebilmek için 4 yıl sigortalılık süresi, %60 hasar/prim dengesi ve belirli bir orandaki yüksek tansiyon hastalığını yeterli kabul edebilirken, bir diğer şirket daha fazla sigortalılık yılı, daha düşük hasar/prim dengesi ve hiçbir tansiyon hastalığı için yenileme garantisi verememektedir. Şartsız ya da şartları belirli yenileme garantisi, sigortalı için çok önemli bir kriter olmasıyla birlikte az sayıda uygulama dışında sigorta şirketi değiştirme aşamasında yeni şirkete tam olarak yenileme garantileri devir olamamaktadır. Yenileme garantisi teminatını, sigorta şirketleri kendi markalarını, kendi poliçelerini sigortalılar tarafından daha bağlılık üretmesi açısından gerekli görmektedirler. Bu anlamda sigorta şirketleri için ek bir maliyet gibi görünse de yenileme garantisi sigortalı istikrarını ve sadakatini arttırıcı bir teminat olması nedeniyle çok önemlidir.

Tabii unutulmaması gereken bir konuda, sigortalının şartsız yenileme garantisi olsa da doğru kriterlerle seçilmiş sigorta şirketinin olası sorunlarla karşılaşıldığında sigortalıyı zorlamaması ve sıkıntıya sokmaması için iyi niyetli, aynı zamanda da güvenilir olmasının önemli olduğudur.

Ne dersiniz, ilk bakışta biraz karışık gibi görünse de muafiyet, sürprim, indirim, poliçe yenileme aşaması ile yenileme garantisi sağlık sigorta sisteminin bir makine gibi işleyebilmesi ve istikrarlı olabilmesi için gerekli makine dişlileri değil midir?

Sağlıklı ve Mutlu Günler Dileğiyle…

Ali CİVAN

Sigorta Akademi Direktörü

  
  

Kaynak :
Hit : 642


TSB Başkanı Benli den kasko ve trafik sigortası uyarısı!
Kayserili Sigortacılardan Yönetmelik Tepkisi
Yurt dışındaki Türkler için BES artık daha cazip
FCC den Sigorta Pazarlamacılarına Rekor Robotik Arama Cezası
Sağlık sigortaları yeni gelişmelere gebe
Sigorta şirketlerinden büyük jest! Tek hasta için 600 bin TL ödendi
Sigorta Akademi nin Yeni Eğitimleri Başlıyor,
Gündemdeki Sigortacılık ürünü, Sağlık Sigortacılığının Temel Kavramları ve Pazarlama Aşamasındaki Destekleri
Bitcoin Devi Bakkt tan 500 Milyon Dolarlık Sigorta Anlaşması
Yurt dışındaki Türkler için BES artık daha cazip
Kovid-19 sonrası kişiye özel sigorta ürünleri artacak
Sigorta acenteleri sahipleri yeni yönetmelikten dertli
BES te fon büyüklüğü 125 milyar TL oldu
Gelecekte sağlık sigortalarına talep artacak
Salgından sonra İş Durması ve Alacak Sigortası nın önemi artacak
Sigortada koronavirüs destekleri
Değişen Sigortacılık 2020 Eğitim ve Panelleri Ekim de Antalya ile başlıyor
Sigorta şirketleri önemli bir sınav veriyor
Wimbledon´ ın Zararını Sigorta Şirketi Ödeyecek
Arabası, evi olanlar ve kredi çekenler dikkat! Sigortalar için tavsiye kararı alındı
Sağlık sigortası sahiplerinin corona virüs tedavi giderleri karşılanacak
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında değişiklik
Sigortacıların 2019 yılında gözdesi kasko oldu
Avrupalılar sigortaya artık daha fazla para harcıyor
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Sektörel
www.newsfromturkey.tv www.sigortanet.tv www.turksektorel.net
www.travelassisturkey.com www.sigortaegitim.com  
www.medasist.com    
  Medasist International Business  
  Travel Assistance    
  Business Life    
  Education    

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005