E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Sağlık Sigortacılığında Acente ve Sigortalısı
  01.09.2010


Sağlık Sigortası Acenteliği tüm diğer sigorta branşlarından daha farklı ve daha yoğun olarak daha çok sigortalıya bilgi, dostluk, danışmanlık ve daha çok gerçekleşen tazminat talepleri nedeniyle sigortalıya daha yoğun acentelik hizmeti vermeyi gerektiren ve daha fazla iç içe olmayı zorunlu kılan sigorta branşıdır. 


Sağlık Sigortası Acenteliği tüm diğer sigorta branşlarından daha farklı ve daha yoğun olarak daha çok sigortalıya bilgi, dostluk, danışmanlık ve daha çok gerçekleşen tazminat talepleri nedeniyle sigortalıya daha yoğun acentelik hizmeti vermeyi gerektiren ve daha fazla iç içe olmayı zorunlu kılan sigorta branşıdır. Bu özellikleriyle sağlık sigorta acentesi, sigortalılarında güven duygusunu net ve istikrarlı bir şekilde verebilmelidir.

Sigortalı ise tüm diğer branşlarda olduğunda daha fazla iyi niyet ve bilinçli bir şekilde sağlık bildirim formunun doldurulmasına yardım etmeli, ülkemizde hemen hemen tüm sigorta şirketlerinde satılan limitsiz yatarak tedavi teminatlı poliçelerin ışığında olası sağlık sorunlarının bedelinin ne büyüklükteki rakamlara varabileceği bilinciyle hareket etmeli ve sigortasını tam anlamıyla ciddiye almalıdır. Genelde sağlık sigortası acentelerinin en rahat poliçe sattığı ve yıl içinde gerçekleşebilecek olası sorunları en rahat çözebileceği sigortalılar poliçe şartlarını iyi inceleyen ve acentesine poliçesi ile ilgili anlamadığını yada zorlanabileceği konularda sorular soran ve detayları çok iyi inceleyen sigortalılardır. Sağlık sigorta acentesi bu anlamda sigortalıların olası sağlık sorunları finansmanında yani riskin giderilmesinde söz konusu belirsizliği ortadan kaldırarak, sigortalıya gerekli olan yarınlar için kendini güvende hissettirmelidir. Özellikle sağlık sigortacılığında önünde çok sayıda potansiyel sigortalı bulunan ülkemizde acenteler, sigortalılarına yenilemelerinde ve potansiyel sigortalılarla olan görüşmelerinde tasarruf ile birikimlerinin oluşabilecek riskleri karşılamayacağını ve belki de sağlık sigorta poliçelerinin sağlayacağı maddi destekle birlikte modern, tıbbi tekniklerle hayatlarını kurtarabileceklerini belirtmelidirler. Hatta sağlık sigorta acentesi belirli bir düzeyde de tıbbi bilgiler edinerek sigortalıya verdiği güven duygusunu arttırırken, düzenli spor yapmanın, düzenli doktor kontrolü ve check-up’ın önemini sigortalıya aktarabilmelidir. Sigortalılar ise iyi bir sağlık poliçesi seçiminde sadece fiyat değil, teminat, sigorta şirketinin sistemi ve finans yapısı, anlaşmalı sağlık kurumları, acentenin birlikte çalışılması durumunda vereceği kaliteli sigorta hizmeti gibi birçok kriteri değerlendirmeye tabi tutmalıdır. Bir İngiliz atasözünün belirttiği gibi “Honesty is the best Policy “ (Dürüstlük en iyi Politikadır.) sözü tüm sigortalılık dönemi boyunca sigortacı-sigortalı ilişkisinin temelini oluşturmalıdır.

Son gelen yeni uygulamalarla gelişen acentelik sisteminin belirli şartlara bağlanması yani levha kayıt, eğitim ve fiziki şartlara uygunluk gibi kriterlerin genç sağlık sigortacılığı sistemi ve acenteleri için olumlu yansımaları olacaktır. Bu kriterler arasında bulunan bilgilendirme standartları ışığında sağlık sigortacılığında sigorta acentesi ve sigortalı arasındaki doğru beyan, zamanında primleri ödeme, gerçekleşen hasar (tazminat) taleplerinin bildirilmesi, tazminat taleplerinde evrakların eksiksiz olarak hazırlanması, sigorta poliçesinin özelliklerinin net bir şekilde bilinmesi her iki taraf içinde çok önemlidir.

Göz ardı edilmemesi gereken bir konuda amacı pazar payını yükseltmek, üretimini arttırmak, verilen hedefler doğrultusunda sağlık sigortası ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak olan sağlık sigorta acentesine sigortalının eğer daha öncede belirttiğimiz birçok hizmet ve çalışma standartlarından memnun ise bunu çevresinden vereceği potansiyel sigortalı referansları ile maddi desteğe ve acentesine belirteceği memnuniyeti ile manevi desteğe çevirmesidir. Çünkü sağlık sigorta acenteliği yüzyüze pazarlama sistemini içermesi nedeniyle çok çok önemli oranda moral motivasyona dayalı bir çalışmadır. Bununla birlikte sağlık sigorta acentesi, olası sağlık sigortası sorunlarında sigortalı memnuniyeti adına sigortalısının her zaman yanında yer almalı, sigorta şikayetlerine en olumlu şekilde değerlendirerek çözümü için çaba harcamalı ve rekabetin her sektörde olduğu gibi çok yoğun olduğu sağlık sigortacılığı sektöründe yeni sigortalı kazanmaktan önce eldeki sigortalıların değerinin bilinmesi ve portföyde tutulmasının önemini kavramış olması gerekmektedir. Günümüzde sağlık sigorta şirketleri, sigortalısına destek vermek amaçlı 24 saat çalışan müşteri hizmetleri servisleri kurmuşlardır. Bu servisler sigorta acenteleri ve sigortalılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. Sağlık sigortası gibi yeniliklere açık bir branşta acenteler, sigortalı ve sigortalı adaylarının çeşitli taleplerini çok iyi dinleyip, yorumlayıp, inceleyerek hem uygulamada olan poliçelerin daha iyi bir duruma getirilmesi, hem de sigortalı-sigorta şirketi-sigorta acentesi için verimli olabilecek yeni sağlık sigortası ürünlerini ve tavsiyeleri kulak arkası yapmadan sigorta şirketlerine bildirmeli böylece bu konuda sigorta şirketlerinin sahadaki gözü kulağı olarak sigorta şirketlerine yeni ürünlerin gelişiminde destek vermelidirler. Sigortalılar, sağlık sigortacılığında hizmetin unsurlarından biri olan ve çok önemli olan sağlık kuruluşları ile ilgili olan ( hastaneler, klinikler, eczaneler, görüntüleme merkezleri ) tüm sorun, görüş ve önerilerini de acentesine sigorta şirketine ulaştırması amacıyla iletmeli hatta sigortalı bu konuları e-mail ya da faks yoluyla doğrudan da sigorta şirketine iletmeyi ihmal etmemelidir. Sigortalılar unutmamalıdır ki sağlık sigortası tüm diğer sigorta branşlarından daha önemlidir. Bunun sebebi tüm diğer branşlarda ev sigortası, kasko, v.s. bir teminat bedeli var iken sağlık risklerinin insanın başına açabileceği sorunlar ile ilgili riskin bedeli bilinememekte bu yüzden de sağlık sigortasının yatarak tedavi teminatı limitsiz olarak kendilerine sunulmaktadır. Riskin ve teminatın bu kadar üst seviyede olan sağlık sigortacılığı branşında sigortalılardan gelecek sağlık kurumları ile ilgili geri bildirimlerin, sağlık kurumlarının denetimi, sigortalıların primlerine ve acentelerin komisyonlarına her zaman olumlu yansıyacaktır.

Bilgi teknolojilerinin ve internet tabanlı satış sisteminin giderek yoğunlaştığı günümüzde sağlık sigorta acentelerinin sadece önümüzdeki 10 yılda sigorta satışı için değil varlıklarını sürdürmek için sigortalılarına yönelik ciddi sigorta sadakatini arttırıcı politikalar belirlemeleri gerekmektedir.

Sağlık sigorta acenteliği ve sigortalısı yoğun bir şekilde sadece satış değil aynı zamanda bir pazarlama iletişimidir. Tarafların birbirlerinden beklentilerinin olması doğal ama sadece fiyata bağlı sigorta acentesi seçiminde ise orta ve uzun vadede olumsuz sorunlar üretebilmektedir. Bu noktada acente, misyonunu uzun vadeli profesyonel bir strateji ile belirlemeli, sigortalılarına empati ile yaklaşarak satışı başarmayı ve daha sonra sigortalıyı portföyünde tutmayı, sadece komisyon için değil aynı zamanda başarı ölçüsü, başarma azmi ve iş gereklerinin getirdiği profesyonel çalışma olarak görmelidir.

Bütün yazılanların ışığında poliçesinin özelliklerini çok iyi bilen, iyi niyetli ve bilinçli sigortalılarla, işini gerçek anlamda meslek edinmiş, sadece komisyon için değil uzun vadeli  stratejilerle hareket eden, sigortalısına deneyimini, bilgisini, dostluğunu veren çalışma ve profesyonelce acentelik hizmetleri ile hep sigortalısının yanında olan sağlık sigorta acenteleri ile sağlık sektörü ne dersiniz çok daha ileriye gitmez mi?

Mutlu Günler Dileğiyle…

Ali CİVAN

  
  

Kaynak :
Hit : 1093


Avrupa nın Renkler Mozaiği Şehri: Berlin
Doğu ve Batı nın Paylaşamadığı Ukrayna nın Kalbi: Kiev
Masal Kıvamındaki Aşıklar Şehri Prag
Futbol, Festival ve Sanat Diyarı Münih
Saraylar Şehri Görkemli Viyana Gezisi
Afrika nın En Gelişmiş Şehri Johannesburg
Moskova; Napolyon un Aşkı, Rusya nın Kalbi
Yeryüzündeki Cennet: Miami
Özel sağlık sigortacılığında 2012 yönelimleri
Türkiye’deki tüm Sigorta Şirketleri ne zaman kar edebilecek?
Sağlık Sigortaları Tıbbi Enflasyona Karşı
Dünya´da Sigortacılık 2011
Türkiye Sigorta Sektörünün 2012´ ye Doğru Yönelimleri
Türkiye ve Dünya Sigorta Sektörü Bileşenleri 2011
Bireysel Emeklilik Sistemi 2011
Sağlık Sigorta Sektöründe 2000 den 2011 e Yolculuk
Sağlık Sigortacılığında Reklam
Sağlık Sigortacılığında Sigortalı Adayının Şirket Seçimi ve Sağlık Sigortalısının İlk Yılı
Sağlık Sigortacılığında Yeni Sigortacılar
Sağlık Sigortacılığı, Sgk ve Genel Sağlık Sigortası Bileşenleri
Sağlık Sigortacılığında Satış; Cesaret Yoksa İtibarda Yoktur
Sağlık Sigortacılığında Acentenin Şirket Seçimi
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Sigortalısı
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Şirket İlişkileri
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Business
www.medasist.com www.sigortaegitim.com Travel Assistance
    Business Life
    Education
  

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005