E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Sağlık Sigortacılığında Acentenin Şirket Seçimi
  01.10.2010


Sağlık sigorta acenteliği sistem itibariyle şirket ve sigortalı arasında mekik dokunan acentelik branşıdır. Sigorta şirketine ve sigortalıya olan bu yakınlık nedeniyle ekonomik ve insanımızın sosyolojik özelliklerini de içine kattığımızda bir acente için şirket seçimindeki başarısının tüm sigortacılık çalışmalarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceği kesindir. 


Sağlık sigorta acenteliği sistem itibariyle şirket ve sigortalı arasında mekik dokunan acentelik branşıdır. Sigorta şirketine ve sigortalıya olan bu yakınlık nedeniyle ekonomik ve insanımızın sosyolojik özelliklerini de içine kattığımızda bir acente için şirket seçimindeki başarısının tüm sigortacılık çalışmalarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceği kesindir.

Bundan 23 yıl önce tali olarak bir sigorta acentesiyle çalışırken, bir sigorta şirketinin doğrudan acentesi olmak isteyen genç bir sigortacı olarak, hiç tanımadan ve tesadüfen önünden geçerken gördüğüm o zaman ki adı CIGNA-SA olan bir sigorta şirketinden içeri girerek randevusuz acenteler müdürü ile görüşmek istediğimi söyleyerek ilk acenteliğimi almıştım, yıllar geçtikçe doğru acentelik seçiminin özellikle de sağlık sigorta acente seçiminin birçok kritere bağlı kalınarak yapılması gerektiğini gördüm. Tabi bu arada heyecanla fakat herhangi bir fizibilite yapmadan aldığım o ilk acenteliğim o kadar teminat masrafı, harç masrafı v.b. gibi daha birçok masrafa rağmen sigorta şirketi ve ben acente olarak hiçte aradığımız tüzel kişilikler olmadığımızı gördük, yaklaşık 1 ay sonra fesih kararı aldık.

Sağlık sigortacılığındaki şirket seçim kriterlerini değerlendirirken her acenteye göre kriterlerin önem, derecelendirilmesi ve sıralamaları farklı da olsa genel olarak bu kriterleri, şirkete alışkanlık, deneysel tecrübe, sosyal tecrübe, poliçeler, komisyon oranı, şirketin hasar tutumu, şirketin hacmi ve finansal yapısı, şirketin teknik donanımı, reklam ve motivasyon gibi üst başlıklar altında toplayabiliriz.

Sigorta şirketine alışkanlık, sağlık sigorta acenteliği gibi, sigorta şirketinde detaylı risk kabul, hasar ile tahsilat işlemlerinin olduğu bir sigorta branşında, şirket yönetici ve çalışanları ile sigorta acentesi – satışçısı arasında tam bir empati ve uyum olması gerektirmektedir. Bu uyum bazen yeni bir poliçeye ek bir indirim daha verilip verilmemesi, bazen risk kabul aşamasında olası hastalığın tam olarak belirlenerek ilgili sürprim ya da muafiyetin tam olarak belirlenmesi veya hasar aşamasındaki sorunun birlikte çözülebilmesi şeklinde olabilir. Bu kriterin yani acentenin şirkete alışkanlık kazanması, karşılıklı iyi niyet ve hoşgörü ile zaman zaman süreyi kısaltabilse de genelde 1-2 yıl kadar zaman alabilmektedir. Yani başka bir deyişle 1-2 yılda ancak bir sağlık sigorta acentesi, şirket çalışanları ile kaynaşıp, verimli çalışabilmekte aksi takdirde yani kan uyuşmazlığında sorunlar yaşanarak, acentenin verimi düşerek, üretim azalmakta ya da acenteliğin feshi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sağlık sigorta acentesi, çalışacağı şirket yöneticileri ile acentelik tesisi öncesi en az birkaç kez bir araya gelmeli, ortak tutum, hedef ve tarz aşamalarında birlikte olup olmadıklarını uzun vadeli çalışmalar açısından iyice değerlendirerek, birlikte çalışıp çalışmamaya önceden, net bir şekilde karar vermelidirler.

Deneysel tecrübe, sağlık sigorta acentesinin seçtiği şirketin ürün ve isminin piyasada acentelik tesis edecek acente için ne kadar verimli olup olmayacağının meslektaşları olan diğer acente ve satış kaynaklarıyla yapılan görüşmelerle detaylı bir şekilde araştırılmasıdır.

Poliçeler, sağlık sigorta acentesinin kısa, orta ve uzun vadeli pazarlama çalışmaları için çok büyük önem ifade ederken aynı zamanda sağlık sigorta acentesi, şirketin poliçelerini iyi incelemeli, poliçelerin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini belirleyerek bu poliçelerin satışının ne kadar verimli olabileceğini ölçmelidir. Eğer acente kendi hedeflerine yani hedeflediği potansiyel sağlık sigortalılara yönelik poliçeler ilgili sigorta şirketinde bulunmuyorsa, ya kendine uygun poliçelerin çıkartılması için şirketle birlikte gerekli çalışmaları yaparak bu şirketle çalışmaya başlamalı, ya da acentelik gerekli fizibiliteler ışığında eğer verimsiz olacaksa, ilgili sağlık sigorta şirketinin acenteliğinden vazgeçmelidir. Türk insanının sosyolojik olarak sigortaya bakışı ne kadar farklıysa, her acentenin çevresindeki potansiyel sağlık sigortalı adaylarına satabileceği poliçelerde birbirinden farklıdır. Bu aşamada birlikte değerlendirebileceğimiz konu, sosyal tecrübe ile acentenin gerek poliçe, gerekse şirketin tüm profilinin potansiyel sağlık sigortalı adaylarına uygun olup olmadığının doğrudan bu sağlık sigortalı adayları ile yapılabilecek görüşmeler neticesinde değerlendirilmesidir.

Sigorta şirketinin sağlık sigortalarındaki risk kabul politikası da yaşamadan anlaşılamayacağı için anlaşmalı sağlık kuruluşları ve ilgili şirket sigortalılarından öğrenilerek tüm bu şirket bilgileri de karar aşamasında etkili olabilecek sosyal tecrübe öğelerindendir.

Komisyon oranı ve teşvik primleri, özellikle sağlık sigortacılığını ek bir iş olarak değil, profesyonelce ve uzun vadeli olarak yapmak isteyen bir sağlık sigorta acente ya da satışçısının elindeki portföyü, ile amaçlarını da ortaya koyarak, çok iyi incelemesi gereken bir kriterdir. Komisyon oranlarında unutulmaması gereken bir konuda, ilk yılki yüksek komisyona güvenilerek acentenin yaptığı harcama ve yatırımlar nedeniyle, ikinci yıl komisyonunun düşük ve Türkiye ekonomisi gibi yoğun krizli bir ortamda her yıl yeni sağlık sigorta satışı yapmanın zorluğuyla, sigorta acentesinin bir dönem sonra yaşayabileceği ekonomik sıkıntılardır. Bu yüzden sağlık sigorta acentesi komisyon oranıyla ilgili planlamalarını en az 5 yıllık olarak yapmalıdır. Teşvik primi ise, olası hasar ve riskin hesaplanmasının mümkün olmadığı bir sigorta branşı olan sağlık sigortasında hasar/prim oranına göre değil, sigorta acentesi ya da satışçının başka başarı kriterlerine göre verilmesi gerektiğinden eğer hasar/prim oranı dikkate alınarak teşvik primi veriliyorsa sağlık sigorta acentesi sigorta şirketi ile yaptığı acentelik sözleşmesinin başlangıcında teşvik primini baştan yok saymalıdır.

Şirketin hasar tutumu, sağlık sigortalıların poliçelerinin yenilenmesi, yeni sağlık sigortalılara ulaşılması ve sağlık sigorta acentesinin huzuru ile doğru orantılıdır. Orta ve uzun vadede sigorta şirketi, hasar politikalarını olumlu ya da olumsuz şekilde değiştirebilecek olsa da eskiden uygulamış olduğu hasar politikaları ile tutumları ve sağlık sigorta sektörüyle anlaşmalı sağlık kurumlarından alınabilecek bilgiler ışığında iyice değerlendirilmelidir.

Sigorta şirketinin hacmi ve finansal yapısı, şirketteki tüm sağlık sigorta sisteminin verimli ve hızlı çalışması açısından çok önemlidir. Büyük şirketler bir kuvvet kaynağı olsa da bürokrasi yaygın, üst makamlara ulaşmak zaman zaman zor, işlerin yürüme hızı da küçük bir sağlık sigorta şirketine oranla yavaş olabilmektedir. Sağlık sigorta şirketlerindeki tüm bu yaşananlar sağlık sigortalılara da hizmet açısından olumsuz yansıyabilmektedir. Küçük sağlık sigorta şirketleri ise, bir aile ortamı gibi sosyal ilişkileri daha kuvvetli, herkesin birbirini tanıdığı, üst yöneticilere çok rahat ulaşılabilen, sıcak ve samimi ortamlarla, sigortalıya daha çabuk ve iyi servis yapılabilecek ortamlara sahip olabilmektedir. Sağlık sigorta şirketinin finansal yapısının çok iyi araştırılması ve önemli bir kriter olup, sağlık sigorta şirketlerinin hacmi her zaman yukarıdaki özelliklere neden olmamakta yani büyük ama hızlı, verimli, samimi bir şirket ya da küçük ama ağır ve bürokratik bir şirkette olabilmektedir. Sağlık sigorta şirketi seçim kriterleri arasında en subjektif olanı belki de şirketin hacmi ve finansal yapısıdır. Çünkü kimi acente ve satış kaynağı büyük şirketler kimisi küçük şirketlerle çalışarak başarılı olabilir.

 


Şirketin teknik donanımı, teknoloji çağında olduğumuz günümüzde ve gelecekte bir sağlık sigorta acentesine birçok kapılar açacak ya da kapatacaktır. Bu aşamada sağlık sigorta acentesi ya da tüm sağlık sigorta satışçıları için en önemli konu şirketin kullandığı programdan çok, önümüzdeki dönemde daha çok karşımıza çıkacak olan internet üzerinden reklam, pazarlama ve satış odaklı sağlık sigortacılığı işlemlerine şirketin bakışıdır.

Şirketin reklam politikası, acentenin verimi için çok önemli olup, sağlık sigortası satan şirketlerin tüm sağlık sigortası satış kaynakları için yaptığı eğitimler, toplantılar, kokteyller, şehir dışı ve yurt dışı acente zirveleri, tiyatro ya da sportif etkinlikler son derece yoğun motivasyon, bilgi ve pazarlama stratejisi gerektiren sağlık sigorta acenteliğinde şirket seçimi için önemlidir. Sağlık sigorta şirketinin kendini ve ürettiği poliçeleri tanıtmak için yapacağı her türlü TV, radyo ya da yazılı basın reklamları acentenin başarısı için ciddi bir destek olacaktır.  Bu yüzden acentenin çalışacağı sağlık sigorta şirketini seçme kriterlerinde şirketin reklam bütçesini ve stratejilerini anlaması faydalı olacaktır.

Sağlık sigorta satışı diğer sigorta branşlarının satışından daha zordur ve sigorta şirketinin geleceği psikolojik, motivasyon, bilgi ve teknik desteğe ihtiyaç vardır.

Ne dersiniz, belki de diğer sigorta branşları içinde geçerli olabilecek bu kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yeni sigorta acenteliği kuruluşları, hem daha verimli, hem de daha uzun ömürlü olması yanında maddi ve manevi masraflı bir iş olan yeni bir sigorta şirketinden bir sigorta acenteliği tesis etme işlemini ya hep ya hiç anlamında daha ciddi bir şekilde sonuca bağlamaz mı?

Mutlu Günler Dileğiyle…

Ali CİVAN

  
  

Kaynak :
Hit : 1079


Avrupa nın Renkler Mozaiği Şehri: Berlin
Doğu ve Batı nın Paylaşamadığı Ukrayna nın Kalbi: Kiev
Masal Kıvamındaki Aşıklar Şehri Prag
Futbol, Festival ve Sanat Diyarı Münih
Saraylar Şehri Görkemli Viyana Gezisi
Afrika nın En Gelişmiş Şehri Johannesburg
Moskova; Napolyon un Aşkı, Rusya nın Kalbi
Yeryüzündeki Cennet: Miami
Özel sağlık sigortacılığında 2012 yönelimleri
Türkiye’deki tüm Sigorta Şirketleri ne zaman kar edebilecek?
Sağlık Sigortaları Tıbbi Enflasyona Karşı
Dünya´da Sigortacılık 2011
Türkiye Sigorta Sektörünün 2012´ ye Doğru Yönelimleri
Türkiye ve Dünya Sigorta Sektörü Bileşenleri 2011
Bireysel Emeklilik Sistemi 2011
Sağlık Sigorta Sektöründe 2000 den 2011 e Yolculuk
Sağlık Sigortacılığında Reklam
Sağlık Sigortacılığında Sigortalı Adayının Şirket Seçimi ve Sağlık Sigortalısının İlk Yılı
Sağlık Sigortacılığında Yeni Sigortacılar
Sağlık Sigortacılığı, Sgk ve Genel Sağlık Sigortası Bileşenleri
Sağlık Sigortacılığında Satış; Cesaret Yoksa İtibarda Yoktur
Sağlık Sigortacılığında Acentenin Şirket Seçimi
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Sigortalısı
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Şirket İlişkileri
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Business
www.medasist.com www.sigortaegitim.com Travel Assistance
    Business Life
    Education
  

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005