E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Sağlık sigortası sahiplerinin corona virüs tedavi giderleri karşılanacak
  12.04.2020


Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, birçok sigorta şirketinin, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldığını belirterek, 


Benli, sigorta sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin dünya ve Türkiye sigortacılık sektörü üzerindeki etkisine yönelik konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin pandeminin ekonomik etkilerini azaltmak üzere özellikle likidite tedbirleri ile ekonomik faaliyetlerin aksamasına dayalı tedbirler aldıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak gerek sağlık boyutu gerekse ekonomik boyutu anlamında başarılı ve dinamik bir süreç yürütülüyor. Ülkemizin sağlık reformu ve dönüşümü anlamında yaptığı çalışmaların önemini bugün yaşadığımız süreçte daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda.”

Benli, sektör olarak sürecin başından bu yana iş sürekliliği ve sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalıştıklarını anlatarak, “Bu kapsamda, ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikayet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi açısından çok faydalı adımlar oldu.” diye konuştu.

Yaygın acente ağına sahip olan sigorta sektörünün, dağıtım kanallarının hizmetlerini sürdürebilmeleri için de gerekli düzenlemeleri devreye aldığını aktaran Benli, acenteler de dahil olmak üzere üretimin kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

"Reel sektörün dinamiklerinden etkilenen sigortacılık sektörü için destek paketleri önemli”

Benli, sektörün ocak ve şubat istatistiklerinin belli olduğuna işaret ederek, ocak ayında prim üretiminin yüzde 33,4, şubat ayında ise yüzde 29,7 artış gösterdiğini, sektörün yüksek büyüme rakamları ile 2020 yılına çok iyi bir giriş yaptığını bildirdi.

Henüz mart ayı istatistiklerinin açıklanmadığını ifade eden Benli, Kovid-19 pandemisinin sektör üzerindeki etkilerinin daha sağlıklı analiz etmek için mart istatistiklerini, hatta birkaç aylık veriyi beklemenin daha doğru olacağını söyledi.

Genel olarak hayat dışı branşlarında hasar taleplerinde düşüşler, yenileme ve yeni işlerin artış trendinde bir miktar azalmalar yaşansa da şu an için sektöre yönelik olumsuz bir tablo bulunmadığını vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümetimizce açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile öncelikli etkilenecek sektörler olmak üzere, ticaretin farklı alanlarında oluşabilecek nakit akışı sıkışıklığı özelinde rahatlama getirecek 3 aylık bir paket açıklandı. Reel sektörün dinamiklerinden direkt etkilenen bir sektör olan sigortacılık sektörü açısından da açıklanan bu paket oldukça önemli. Kovid-19’un Türkiye’de hayat sigortacılığı üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için öncelikle, kredi hacminin seyri incelenmelidir.”

Benli, kredi hacminin büyük kısmını oluşturan ticari kredilerde, mart ayı verilerine bakıldığında da henüz bir gerileme veya yavaşlama görülmediğine işaret ederek, “Ancak, hayat sigortacılığı açısından kritik önemi olan tüketici kredilerinde ise, ilk vaka tarihi olan 11 Mart’tan sonra, kredi hacmindeki artış hızının yavaşladığı görülmekle birlikte, Ekonomi Yönetimimizce açıklanan gerek bireylerin gerek esnafın gerekse firmaların likidite ihtiyaçlarına yönelik kredi destek paketleri sayesinde burada da önemli bir daralma yaşanması öngörülmüyor.” diye konuştu.

Dünyada, iptal olan organizasyonlardan kaynaklı hasar ödemelerinde artış bekleniyor

Benli, Kovid-19 pandemisinin dünya sigortacılığına etkisine gelince 2003’teki SARS salgını sonrası dünyadaki sigortacılık uygulamalarında bulaşıcı hastalıklar ile epidemi ve pandemiler için iş durması ve seyahat sigortaları gibi birçok hayat dışı sigorta türünde istisna maddeleri eklendiğini anımsattı.

Dünya çapında genel olarak, organizasyon iptallerine yönelik poliçelerde, salgın hastalıklardan kaynaklı iptallere de teminat sunulmaya devam edildiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla, iptal olan organizasyonlardan kaynaklı hasar ödemelerinde artış beklemek yanlış olmaz. Örneğin, sigortacıların 2 milyar dolar civarında teminat sunduğu ve bu yılın en büyük organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesinin, dünya sigortacılığı üzerinde muhakkak etkisi olacaktır. Bu tip yüksek düzeyli hasar ödemelerini yapan sigortacılar da kendilerine teminat sunan reasürörlere yönelecekleri için reasürans sektörü de bu tip gelişmelerden etkilenecektir. Örneğin, dünya çapında büyük bir reasürörün 500 milyon avro, pandemiden kaynaklı iptallere yönelik teminat sunduğu bilinmektedir.”

"Alacak sigortasında hem talep hem de arz tarafında hareketlilik öngörüyorum"

Benli, salgın sonrası karantina uygulamalarının, sosyal ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaların devam etmesinin, hasar taleplerinin azalmasını sağlasa da yeni işlerin yazılmasında ve yenileme poliçelerinde bazı kayıplara yol açması doğal olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede, dünya geneline bakıldığında seyahat sağlık, yabancılara yönelik sağlık, nakliyat gibi, kişilerin ve malların mobilitesine duyarlı sigortalarda üretim düşüşü yaşanabileceğini anlatan Benli, ayrıca, işletmelere tahsil edemedikleri alacaklarına karşı güvence sağlayan ve 11 milyar dolarlık küresel hacmi olan alacak sigortasında ciddi talep artışı olacağını öngördüklerini söyledi.

Benli, Türkiye’de uygulanan devlet destekli alacak sigortasına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında alacak sigortasından yararlanma kapsamı da genişletildi, ciro şartı yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca reasürans desteğine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayınlandı. KOBİ’lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz bu sigortaya yönelik atılan adımlar oldukça önemli. Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum.”

Benli, salgın öncesinde, dünyada özel olarak salgın hastalıklara yönelik teminat sunan poliçelerin var ancak sınırlı olduğunu, bunun temel nedeninin, tüketiciler ve firmalar açısından bu ürünlerin çok rağbet görmemesi ve sigortacılar açısından fiyatlama sorunu olduğunu aktararak, "Dünyada basın yayın organları tarafından epidemi ve pandemilerin yol açtığı hasarların karşılanması açısından sigorta ürünlerine yönelik talebin daha yüksek sesle dile getirildiğini görüyorum. Dünyada salgın hastalıkların yol açtığı risklere yönelik talep tarafında ciddi bir hareketlenme var. Arz tarafının da buna duyarsız kalması mümkün değil. Belirli istisnaları da dikkate alarak, bu tarz ürünlere yönelik adımları, Türkiye ve Dünya sigortacılık piyasasında beklemek yanlış olmaz." şeklinde konuştu.

Sağlık sigortası sahiplerinin yüzde 99’una jest uygulaması

Atilla Benli, Kovid-19 virüsü kapsamında yapılan sağlık harcamalarının Türkiye’deki sigorta şirketleri tarafından karşılanıp karşılanmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sigorta şirketleri, sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir. Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebilmektedir. Türkiye’de sağlık poliçelerinin çoğunda söz konusu tedavi giderlerinin kapsam dışında olduğunu biliyoruz. Ancak, sektörümüz ile yaptığımız istişarelerde, sektörümüzün, teminat kapsamında olmamasına karşın söz konusu tedavi giderlerinin de sağlık poliçeleri kapsamında karşılanmasına yönelik hızlı aksiyonu oldu."

Şirketlerin çoğunun bu yönde duyurularını yaptığını ifade eden Benli, "Birçok şirketimiz, teminata dahil olmadığı ve bu risk için bir prim alınmamış olduğu halde, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldı. Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15’inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır. Ülke olarak milli dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde, sigorta sektörünün bu kadirşinas tavrından dolayı sektörüm adına gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Uzaktan çalışma modelleri siber güvenliğe yönelik talebi artırabilir"

Benli, Kovid-19 sonrası sigortacılık sektörü dahil birçok sektörün ürün gamında ve iş yapış şeklinde değişiklikler beklediklerini belirterek, salgının pandemi haline dönüşmesi sonucu, bazı ülkelerde salgınla mücadelede sağlık altyapısının yetersiz kaldığını, bu nedenle, sigortalılardan pandemilerin de teminat kapsamına alınmasına veya bu tip durumlara yönelik özel poliçeler üretilmesine yönelik taleplerin artacağını düşündüğünü söyledi.

Kovid-19 tecrübesi sonrası, sağlık hizmet sağlayıcılarının, hastaların online platformlar üzerinden destek aldığı “telesağlık” uygulamalarına daha fazla ağırlık vereceğini belirten Benli, " Ayrıca, epidemik veya pandemik durumlarda kişilerin daha çok sağlık sigortalarına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin, Asya’da, SARS epidemisinden sonra “kritik hastalıklar” sigortasına yönelik çok ciddi talep artışları görülmüştü. Benzer bir eğilimi, sağlık sigortası ve kritik hastalıklar poliçelerinde talep artışı şeklinde, Kovid-19 salgını sonrasında da görebiliriz." dedi.

Benli, tüm bunların yanında, uzaktan çalışma modellerinin gelişimi ile birlikte bireysel ve ticari siber güvenlik sigortalarına yönelik talebin artacağını öngördüğünü dile getirdi.

Tüm dünyada çalışanların işsizlik sigortasına, işverenlerin ise iş durması ve kar kaybı gibi sigortalara yöneleceğini ifade eden Benli, sigorta sektöründe dijitalleşme sürecinin ivmeleneceğini söyledi.

Benli, bu süreci sektör olarak birlik içerisinde yürütmeyi sürdüreceklerini aktararak, "Hükümetimiz ve devletimiz ile birlikte koordineli bir şekilde hareket ederek, gerek sağlık, güvenlik ve iş sürekliliği yönünde sektörümüzün aldığı titiz ve kararlı aksiyonlar, gerek sorumlu sigortacılık uygulamalarımızla, çalışanlarımızdan sigortalılarımıza, acentelerimizden eksperlerimize kadar tüm paydaşlarımızla güç birliği içinde bu süreci aşacağımıza ve ardından çok daha güçlü bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği ve üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon TL ile katıldıklarını bildirdi.,

  
  

Kaynak :
Hit : 689


TSB Başkanı Benli den kasko ve trafik sigortası uyarısı!
Kayserili Sigortacılardan Yönetmelik Tepkisi
Yurt dışındaki Türkler için BES artık daha cazip
FCC den Sigorta Pazarlamacılarına Rekor Robotik Arama Cezası
Sağlık sigortaları yeni gelişmelere gebe
Sigorta şirketlerinden büyük jest! Tek hasta için 600 bin TL ödendi
Sigorta Akademi nin Yeni Eğitimleri Başlıyor,
Gündemdeki Sigortacılık ürünü, Sağlık Sigortacılığının Temel Kavramları ve Pazarlama Aşamasındaki Destekleri
Bitcoin Devi Bakkt tan 500 Milyon Dolarlık Sigorta Anlaşması
Yurt dışındaki Türkler için BES artık daha cazip
Kovid-19 sonrası kişiye özel sigorta ürünleri artacak
Sigorta acenteleri sahipleri yeni yönetmelikten dertli
BES te fon büyüklüğü 125 milyar TL oldu
Gelecekte sağlık sigortalarına talep artacak
Salgından sonra İş Durması ve Alacak Sigortası nın önemi artacak
Sigortada koronavirüs destekleri
Değişen Sigortacılık 2020 Eğitim ve Panelleri Ekim de Antalya ile başlıyor
Sigorta şirketleri önemli bir sınav veriyor
Wimbledon´ ın Zararını Sigorta Şirketi Ödeyecek
Arabası, evi olanlar ve kredi çekenler dikkat! Sigortalar için tavsiye kararı alındı
Sağlık sigortası sahiplerinin corona virüs tedavi giderleri karşılanacak
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında değişiklik
Sigortacıların 2019 yılında gözdesi kasko oldu
Avrupalılar sigortaya artık daha fazla para harcıyor
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International World Medasist International Sigorta ve Bes Medasist International Business
www.medasist.com www.sigortaegitim.com Travel Assistance
    Business Life
    Education
  

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Platformu, portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Platform, portal managers has no responsibility and bind.

Turkey News - Google News in Turkey - Turkey Companies - Invest in Turkey - Acıbadem Hospital - Turkish Business - Turkey Video - Turkish Real Estate - Turkey Actuel - Economy
Medasist International © Copyright 2005